ROK 2022

RFS 2021 Cestne stavby a.s. format XHTML
RFS 2021 Cestné stavby, a.s.

ROK 2021

Doplnenie ročnej_finančnej_správy_za_rok_2020.pdf
Kompletna sprava auditora s prilohami za 2020.pdf
Rocna_financna_sprava za 2020.xls
Vyhlasenie o pravdivosti udajov za 2020.doc
struktura_akcionarov_k_30_40_2021.docx

ROK 2020

Kompletna sprava auditora s prilohami za 2019.pdf
Rocna_financna_sprava za 2019.xls
Vyhlasenie o pravdivosti udajov za 2019.doc
Ročná finančná správa za rok 2019 - doplnenie.doc
Stanovy as.PDF
Opis hlavnbých systémov vnútornej kontroly

ROK 2019

Vyrocna sprava za rok 2018 - zverej.doc
Vyhlasenie o pravdivosti udajov r. 2018, v.r..doc
Poznamky za 2018.xls
Sprava auditora 1. str.pdf
Sprava auditora 2. str.pdf
Sprava auditora 3. str.pdf
Sprava auditora 4. str.pdf
Zavierka r. 2018.pdf
Rocna_financna_sprava za r. 2018.xls

ROK 2018

struktura akcionarov 2018.pdf (338684)

ROK 2017

Vyrocna sprava za rok 2017.doc
vyhlasenie zodp. osob 2.str.pdf
Vyhlasenie zodp. osob 1.str.pdf (681929)
Vyhlasenie o pravdivosti udajov.doc
Dodatocna sprava auditora k UZ 3.str.pdf
Dodatocna sprava auditora k UZ 2.str.pdf
Dodatoc.sprava auditora k UZ 1.str.pdf
dodatok spravy auditora k VS 3. str.pdf
dodatok spravy auditora k VS 1.str.pdf
dodatok spravy auditora k VS 2.str.pdf
poznamky2017.xls
Rocna_financna_sprava_2017-1.xls
Prehlad penaznych tokov.xlsx
sprava auditora 3. str..pdf
sprava auditora 1. str..pdf
sprava auditora 2. str..pdf
UCTOV. ZAVIERKA 2017.pdf
Cest. vyhlasenie vyboru pre audit.pdf)
Vyhlasenie o pravdivosti udajov, v.r..doc
oznamenie o zverejneni v HN 2.str..pdf
oznamenie o zverejneni v HN 1.str..pdf

Oznámenie o konaní RVZ 27.06.2018
Oznamenie o konani VZ 2018.doc
20180525HNA041 x.pdf

Rok 2016

Doplnenie vyhlásenia zodpovedných osôb emitenta za rok 2016 § 34 ods. 2 písm. c) Zák. 429/2002:
Vyhlasenie zodpoved.osob rok 2016.pdf
01_Rocna_financna_sprava_2016.xls
02_Uctovna_Zavierka_k_31.12.2016.pdf
03_Poznamky_k_uctovnej_zavierke_2016.xls
04_Sprava_nezavisleho_auditora_2016.pdf
05_Vyrocna_sprava_2016.doc
06_Dodatok_spravy_auditora_2016.pdf
07_Vyhlasenie_CS_2016.doc

08 Skompletované správy za rok 2016 s doplneniami:
Dodatok auditorky k sprave UZO 2016.pdf
Oznamenie o schvaleni UZ VZ 2016.doc
Poznamky k účtovnej závierke 2016.pdf
prehlad penaznych tokov.pdf
Rocna financna sprava 2016-1.xls
Sprava auditorky k UZO k 31.12.2016.pdf
Uctovna zavierka k 31.12.2016.pdf
Vyhlasenie k UZO k 31.12.2016.pdf
Vyhlasenie o pravdivosti udajov 2016.pdf
Vyrocna sprava za rok 2016.doc
Oznamenie o zverejneni roc.fin.spr.r.2016 2.st. x.pdf
Oznamenie o zverejneni roc.fin.spr. 2016 1.st. x.pdf

Rok 2015

ROCNA FINANCNA SPRAVA 2015.xls
Účtovná závierka 2015.pdf
CS poznamky rok 2015.pdf
Výročná správa 2015.pdf
Audit 2015.pdf
Audit - výročná správa 2015.pdf
Vyhlásenie CS 2015.pdf
Doplnenie zverejnenia 2015.doc
CS poznamky rok 2015-oprava.pdf