Kódex správy a riadenia spoločnosti CESTNÉ STAVBY, A.S. BANSKÁ BYSTRICA

Spracoval: Ing. Milan Franík, predseda predstavenstva

Kontroloval: Renáta Budajová, predseda dozornej rady

Schválené predstavenstvom dňa 14.7.2008

Kódex správy a riadenia.DOC