Kontakt:

Cestné stavby, a.s.
Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica - Majer

048/4141251

cestnestavby@cestnestavbybb.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Milan Franík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

e-mail: generalnyriaditel@cestnestavbybb.sk
e-mail: cestnestavby@cestnestavbybb.sk


Renáta Budajová, personálne oddelenie
e-mail: cestnestavby@cestnestavbybb.sk