Predstavenstvo a.s.

Ing. Milan Franík, predseda predstavenstva, vznik funkcie 31.07.2019

Ing. Miroslav Budaj, člen predstavenstva, vznik funkcie 31.07.2019

Anna Kukučková, člen predstavenstva, vznik funkcie 20.07.2021

Dozorná rada a.s.

Renáta Budajová, predseda dozornej rady, vznik funkcie 31.07.2019

Soňa Franíková, člen dozornej rady, vznik funkcie 31.07.2019

Martin Kukučka, člen dozornej rady, vznik funkcie 20.07.2021