Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica vznikla 01.05.1992.

IČO: 31 562 957

DRČ: 2020452489

IČ DPH: SK2020452489

zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 103/S,
sídlo: Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica - Majer

Predmet podnikania

  • vykonávanie dopravných stavieb
  • výroba živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo
  • vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
  • výroba betónovej zmesi, betónových výrobkov a prefabrikátov
  • oprava motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
  • výroba drevených prefabrikátov a stolárstvo
  • automatizované spracovanie dát mimo riadnej prevádzky
  • obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rámci voľných živností
  • cestná nákladná doprava
  • verejná hromadná osobná nepravidelná doprava

Základné imanie, akcie

Základné imanie akciovej spoločnosti je 781 860 EUR.

Základné imanie je rozdelené na 23 550 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 EUR.